โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โดยขอยกเลิกประกาศสอบราคาฉบับเดิม และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ....
http://bankhonpittaya.ac.th/news-detail_5872_196212
เข้าสู่หน้าหลัก