ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 2558http://bankhonpittaya.ac.th/workstudent
ชื่อผลงาน : หนังสือรุ่น ม.6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558 : https://www.youtube.com/watch?v=jVmpNGMAlHI
ชื่อผลงาน : มากกว่ารัก เกินกว่าผูกพัน 6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558 : https://www.youtube.com/watch?v=KzLGWG8y9Co
ชื่อผลงาน : ทิ้งไว้กลางทาง 6/1 บ้านโคนพิทยา ปี 2558 : https://www.youtube.com/watch?v=-IkDKKJldCY
ชื่อผลงาน : ขอร้อง ม.6/2 บ้านโคนพิทยา ปี 2558 : https://www.youtube.com/watch?v=mHvHqOiSnqk


เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์