รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
199 หมู่ที่ 4 บ้านคลองรอบ   ตำบลบ้านโคน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 0-5545-5045 เบอร์แฟกส์ 0-5545-5044
Email : bankhonpittaya.utt@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :