ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน2556
-----------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาปีการศึกษา 2556
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112 KB
ข้อมูลนักเรียน2555
-----------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB
ข้อมูลนักเรียน2554
-----------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีการศึกษา 2554
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
ข้อมูลนักเรียน2553
-----------------------------------------------------------------------
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีการศึกษา 2553
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138 KB
สถิตินักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
-----------------------------------------------------------------------
สถิตินักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.24 KB
สถิตินักเรียน เวลา 8.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
สถิตินักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
-----------------------------------------------------------------------
สถิตินักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
      (เปิดดูอย่างเดียว กรุณาอย่าแก้ไขข้อมูล แล้วนำไปใช้งาน)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.24 KB
สถิตินักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
-----------------------------------------------------------------------
สถิตินักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
      (เปิดดูอย่างเดียว กรุณาอย่าแก้ไขข้อมูล แล้วนำไปใช้งาน)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488.48 KB
สถิตินักเรียน ประจำเดือน มกราคม 2558 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
สถิตินักเรียน ประจำเดือน มกราคม 2558 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
      (เปิดดูอย่างเดียว กรุณาอย่าแก้ไขข้อมูล แล้วนำไปใช้งาน)
       ข้อมูลนับถึงวันปัจจุบัน (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.62 KB
สถิตินักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
-----------------------------------------------------------------------
สถิตินักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวลาที่ตรวจนับ 08.00 น.
      (เปิดดูอย่างเดียว กรุณาอย่าแก้ไขข้อมูล แล้วนำไปใช้งาน)
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
-----------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.71 KB
แบบบันทึกปากคำนักเรียน
*******************************************
แบบบันทึกปากคำนักเรียน
* ให้นักเรียนบันทึกแล้วลงชื่อ
หนังสือทัณฑ์บน

*********************************************************************
หนังสือทัณฑ์บน